Stoffers termiske egenskaper UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
På denne siden vises følgende:

To uttrykk for gassloven for en ideal gass:

pV = nRT
pV = NkT
br> Et uttrykk for den gjennomsnittlige kinetiske energien for et gassmolekyl:

1/2·m(v2)avg = 3/2·kT


Uttrykkene er basert på resultatene fra foregående side, Avogadros tall NA og definisjonen av Boltzmann konstant k

Merk at den makroskopiske størrelsen temperatur T nå er knyttet til molekylbevegelse (gjennomsnittlig molekylær kinetisk energi).