Stoffers termiske egenskaper UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Termisk likevekt:
Vekselvirkning mellom termometer og resten av systemet har nådd en likevekt hvis det ikke lenger foregår noen endring i systemet.
To systemer er i termisk likevekt hvis og bare hvis de har samme temperatur.


Termodynamikkens 0. lov:
Hvis to systemer A og B hver er i termisk likevekt med et system C, så er A og B i termisk likevekt med hverandre.