Stoffers termiske egenskaper UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Erfaring viser at hvis vi har et legeme med volum V0 og temperatur T, så vil en temperatur-endring ΔT medføre en endring ΔV av volumet som er proporsjonal både med opprinnelig volum og temperatur-endringen:

ΔV = βV0ΔT

Proporsjonalitetskonstanten β kalles for volumutvidelseskoeffisienten.


Figuren lengst til høyre viser en kule med et hulrom i midten.
Ved oppvarming av kulen kan man kanskje undres hvorvidt hulrommet til utvide seg eller bli mindre.
Erfaring viser at hulrommet vil utvide seg (bli større).
Forklaringen er at ved oppvarming vil kulens enkelte bestanddeler (atomer, molekyler, ...) øke sin innbyrdes avstand.