Stoffers termiske egenskaper UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
På denne siden vises en enkel sammeheng mellom lengdeutvidelseskoeffisient α og volumutvidelseskoeffisient β:

β = 3α

Bevis:
Vi tar utgangspunkt i en infinitesimal volumutvidelse:
dV = βV0dT

Deretter benytter vi at:
dV/dL = d(L03)/dL