Stoffers termiske egenskaper UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Vi har tidligere nevnt definisjon av varme:
Varme (eng Heat) er energi-overføring pga temperatur-forskjell.

Kontakt mellom to varmereservater med ulik temperatur T1 > T2 medfører energi-overføring fra det varmeste reservatet (med temperatur T1) til det kaldeste reservatet (med temperatur T2).