Stoffers termiske egenskaper UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
1 kalori (1 cal) er den varmemengdeen (energien) Q som trengs for varme opp 1 gram vann fra 14.5 0C til 15.5 oC.


Sammenhengen mellom cal og J (Joule) er gitt ved:

1 cal = 4.186 JDen varmemengden Q som trengs for varme opp en masse m fra T til TT er proporsjonal med massen m og temperaturdifferensen ΔT:

Q = cmΔT

Proporsjonalitetskonstanten c kalles for spesifikk varmekapasitet.