Stoffers termiske egenskaper UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
1 mol av et stoff er den mengden substans som inneholder like mange elementære enheter (atomer, molekyler, ioner, ...) som det et atomre i 0.012 kg karbon 12C.

Antall molekyler i ett mol kalles Avogadros talls NA.

NA = 6.02214199 · 1023 molekyler/mol


Den molare masse M av et stoff er massen av ett mol av stoffet
= massen av ett molekyl m multiplisert med Avogadros tall NA:

M = mNA