Stoffers termiske egenskaper UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Ofte er det mer hensiktsmessig beskrive en substans i antall mol n i stedet for vha massen m.
Massen m at et stoff er lik massen pr mol M multiplisert med antall mol n.

m = nM

Q = cmΔT = cnMΔT = ncMΔT = nCΔT

Proporsjonalitetskonstanten C kalles for molar varmekapasitet:

C = cM