Stoffers termiske egenskaper UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Stoffer gjennomgår ulike faser avhengig av temperatur (ulik for ulike stoffer):
- Fast stoff
- Væske
- Gass

Grafen viser temperaturen som funksjon av de ulike fasene når et stoff tilføres varme for å gå over fra fast stoff til væske og videre til gass.
Temperaturen stiger jevnt når et fast stoff varmes opp.
Deretter flater temperaturen ut så lenge smelting av det faste stoffet pågår (tilført varme går med til smelteprosessen i stedet for å øke temperaturen).
Når alt stoff er smeltet, vil ytterligere tilførsel av varme medføre jevn temperaturstigning igjen.
Deretter flater temperaturen ut igjen så lenge fordampning av væsken pågår (tilført varme går med til fordampning i stedet for å øke temperaturen).
Når alt stoff er fordampet, vil ytterligere tilførsel av varme medføre jevn temperaturstigning igjen.