Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Streaming]
	 001 Mekaniske bølger
	 002 Bølger - Innledning
	 003 Bølger - Anvendelser
	 004 Polarisasjon [1]
	 005 Polarisasjon [2]
	 006 Polarisasjon [3] 
	 007 Typer av bølger 
	 008 Longitudinelle bølger / Transverselle bølger 
 	 009 Eksempler på ulike typer mekaniske bølger 
	 010 Mekaniske bølger og medium   	   
	 011 Fellesegenskaper ved mekaniske bølger  
	 012 Periodiske bølger - Karakteristika  
	 013 Bølgelengde - Hastighet - Frekvens 
	 014 Bølgelengde - Hastighet - Frekvens / Eksempel 
	 015 Matematisk beskrivelse av en bølge (1)  
	 016 Matematisk beskrivelse av en bølge (2)  
	 017 Matematisk beskrivelse av en bølge (3)  
	 018 Matematisk beskrivelse av en bølge (4)  
	 019 Matematisk beskrivelse av en bølge (5) 
	 020 Eksempel 15-2 - Bølger på en snor  
	 021 Eksempel 15-2 - Bølger på en snor (forts.)
	 022 Bølgebevegelse mot venstre 
	 023 Bølgehastighet v  
	 024 Bølgeligning - Transversell hastighet og akselerasjon 
	 025 Bølgeligning  
	 026 Hastighet av transversell bølge  
	 027 Eksempel 15-3 - Bølgehastighet / Snorstrekk  
	 028 Eksempel 15-4 - Bølgehastighet på tau i sjakt  
	 029 Hastighet av en longitudinell bølge   
	 030 Lydhastighet i ulike materialer
	 031 Eksempel 15-5 - Sonar 
	 032 Eksempel 15-6 - Lydhastighet i stål  
	 033 Lydbølger i gass  
	 034 Eksempel 15-7 - Lydhastighet i luft
	 035 Lydområder
	 036 Energi i transversell bølge
	 037 Bølger i en snor - Energi / Effekt - Eks 15-8
	 038 Energi i bølge
	 039 Lydbølger i krystall
	 040 Krefter på de enkelte atomene
	 041 Eksempel 15-9 - Lydbølger i kopper

MatRIC Logo