Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Streaming]
	 001 Innledning 
	 002 Termodynamiske systemer   
	 003 Termodynamikkens 1.lov  
	 004 Arbeid - Innledning    
	 005 Arbeid - Eksempler [1/3]    
	 006 Arbeid - Eksempler [2/3]    
	 007 Arbeid - Eksempler [3/3]  
	 008 Termodynamikkens 1.lov - Eksempel [1/2]   
	 009 Termodynamikkens 1.lov - Eksempel [2/2]   
	 010 Indre energi til en ideal gass 
	 011 Varmekapasitet til en ideal gass   
	 012 Adiabatisk prosess for en ideal gass    
	 013 Adiabatisk prosess - Eksempel - Kompresjon for en dieselmotor   
	 014 Varmemaskin / KjĂžlemaskin - Syklus   
	 015 Carnot-syklus 

MatRIC Logo