Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Streaming]
	 001 Lyd 
	 002 Anvendelser
	 003 Lydbølger fra delfiner
	 004 Sammenheng mellom trykk-amplitue og forflytningsamplitude
	 005 Eksempel 16-1
	 006 Intensitet = Gjennomsnittseffekt pr enhetsareal     
	 007 Eksempel 16-2    
	 008 Eksempel 16-3     
	 009 Eksempel 16-4     
	 010 Intensitet som funksjon av avstand     
	 011 Desibel skala 1 
	 012 Desibel skala 2 
	 013 Desibel skala 3
	 014 Intensitetsnivåer
	 015 Høring
	 016 Eksempel 16-5 
	 017 Eksempel 16-6
	 018 Svevning
	 019 Svevning - Piano
	 020 Dopplereffekt (1)
	 021 Dopplereffekt - Eksempel 16-7
	 022 Dopplereffekt - Eksempel 16-8
	 023 Dopplereffekt - Eksempel 16-9
	 024 Dopplereffekt - Eksempel 16-10
	 025 Dopplereffekt for elektromagnetiske bølger (1)
	 026 Dopplereffekt for elektromagnetiske bølger (2)
	 027 Sjokkbølger
	 028 Sjokkbølger - Eksempel
	 029 Musikk 1
	 030 Musikk 2
	 031 Musikk 3
	 032 Musikk 4

MatRIC Logo