Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Streaming]
	 001 Innledning 
	 002 Objekter 
	 003 Partikkelfysikk
	 004 Dimensjoner
	 005 Atommodell
	 006 Positiv / Negativ ladning
	 007 Indusert ladning av metallkule
	 008 Anvendelser
	 009 Coulombs lov - Def
	 010 Coulombs lov - Eks 1: Ladninger langs samme rette linje
	 011 Coulombs lov - Eks 2: Ladninger i planet 
	 012 Elektrisk felt - Def 
	 013 Elektrisk felt - Dipol 
	 014 Elektrisk felt - Dipolmoment 
	 015 Elektrisk felt fra en ladd ring 
	 016 Elektrisk felt fra en ladd skive    
	 017 Elektrisk felt fra en rett, ladd ledning

MatRIC Logo