Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Streaming]
	 001 Innledning 
	 002 Vannføring - Fluks 
	 003 Fluks / Eksempler
	 004 Blodstrøm / Fluks
	 005 Vannmengde som passerer en linje/kurve
	 006 Fluks - Skalarprodukt mellom feltvektor og arealvektor
	 007 Elektrisk fluks - Def
	 008 Elektrisk fluks - Eks 1: Elektrisk fluks gjennom en skive
	 009 Elektrisk fluks - Eks 2: Elektrisk fluks gjennom en terning
	 010 Elektrisk fluks - Eks 3: Elektrisk fluks ut av en kule
	 011 Gauss lov for elektrisk felt - Def 
	 012 Gauss lov for elektrisk felt - Felt fra en ladd ledende kule
	 013 Gauss lov for elektrisk felt - Felt fra en uniformt ladd kule 
	 014 Gauss lov for elektrisk felt - Felt inne i en ladd leder 
	 015 Gauss lov for elektrisk felt - Felt fra en uendelig lang, ladd stav 
	 016 Gauss lov for elektrisk felt - Felt fra en uniformt ladd plate    
	 017 Gauss lov for elektrisk felt - Felt fra en ledende plate
	 018 Gauss lov for elektrisk felt - Felt fra to motsatt ladde, ledende plater
	 019 Gauss lov for gravitasjon  - Def
	 020 Gauss lov for gravitasjon  - Eks 1: Tyngdeakselerasjon
	 021 Gauss lov for gravitasjon  - Eks 2: Hull i jorden

MatRIC Logo