Gauss lov - Innledning UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
I forrige kapittel så vi på uttrykket for den elektriske feltstyrken fra en punktladning.
I tilfelle med flere punktladninger så vi hvordan vi kunne bestemme feltstyrken vha superposisjon av feltvektorer.
I tilfelle med kontinuerlig ladningsfordeling så vi hvordan vi kunne bestemme feltstyrken vha integrasjon.

I dette kapitlet skal vi se nærmere på Gauss' lov som i mer komplekse tilfeller kan hjelpe oss til å bestemme elektrisk feltstyrke.
Vi skal videre se hvordan Gauss lov også kan benyttes i andre sammenhenger, bl.a. til studier av gravitasjon.