Gauss lov - Blodstrøm / Fluks UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Vi nevnte tidligere i dette kapitlet bruk av såkalt dopplereffekt til måling av vannføring.
På denne siden vises dopplereffekt som også benyttes mye innen medisin.

Bildene er hentet fra en beskrivelse fra Hans-Jørgen Smith ved Radiologisk avdeling, Rikshospitalet.
Lengst til venstre vises tverrsnittet av en normal blodåre, ved siden av vises tilsvarende en blodåre hvor forkalkninger fører til en innsnevring av blodåren.
Blod som skal passere en slik innsnevring må passere innsnevringen med en høyere hastighet.
En slik hastighetsendring kan måles vha dopplereffekt.

Figuren til høyre viser prinsippet for denne dopplereffekten.
En ultralydbølge som treffer en stillestående reflektor, vil reflekteres tilbake med samme frekvens om den innkommende ultralydbølgen.
Hvis reflektoren beveger seg mot ultralydapparatet, vil den reflekterte bølgen ha høyere frekvens.
Hvis reflektoren beveger seg fra ultralydapparatet, vil den reflekterte bølgen ha lavere frekvens.
Ved å superponere (addere algebraisk) frekvensen til utsendt ultralydbølge og frekvensen til den reflekterte bølgen, får vi en såkalt stående bølge (beat).
Frekvensen i denne stående bølgen benyttes til å beregne hastigheten til reflektoren.

I sammenheng med blodstrøm er det blodlegemene som fungerer som reflektorer.
På denne måten kan vi bestemme posisjon og størrelse på eventuelle fortetninger i blodårer.