Gauss lov - Eks 2: Elektrisk fluks gjennom en terning UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
En terning med sidelengder lik L er plassert med to av sine sider normalt på et uniformt elektrisk felt E.
Bestem den totale elektriske fluksen gjennom terningen forårsaket av dette feltet.

Nettofluksen gjennom terningen er den algebraiske sum av fluksen ut av hver av terningens 6 flater.
Hver av de 6 flatene er tilordnet sin enhetsnormalvektor (hver pekende ut av terningen).
Fluksen ut av en terningflate er nå skalarproduktet av feltvektoren og tilhørende enhetsnormalvektor multiplisert med arealet av denne terningflaten.
Fluksen ut av terningflate 1 er lik -EL2 (E-vektor og n-vektor peker motsatt vei av hverandre), fluksen ut av terningflate 2 er lik EL2 (E-vektor og n-vektor peker samme vei) og fluksen ut av de 4 andre flatene er lik null siden E-vektor og n-vektor på alle disse sidene står normalt på hverandre (skalarproduktet blir dermed lik null).
Dette betyr at nettofluksen gjennom denne terningen er lik null.

Det kan enkelt vises at nettofluksen gjennom terningen blir null også i det tilfellet at det elektriske feltet ikke nødvendigvis står normalt på noen av terningflatene.
Tilsvarende vil vi ved et uniformt felt få nettofluks lik null ut av ethvert lukket legeme.