Gauss lov - Def UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Gauss' lov forteller oss hvor stor fluks som går ut gjennom en lukket flate i rommet når vi har en ladning Q innenfor denne flaten.
Fluksen er lik Q/epsilon.

For å kunne vise dette viser vi først at den elektriske fluksen som går ut gjennom en vilkårlig kuleflate med ladningen Q i sentrum er lik Q/epsilon. Overalt på denne kuleflaten vil størrelsen av E-feltet være kontant og E-vektor vil på ethvert sted stå normalt på kuleflaten. Integralet av skalarproduktet av E-vektor og dA-vektor over denne lukkede kuleflaten (lukket flate markert vha ring på integraltegnet) vil derfor reduseres til integralet av E*dA som gir Q/epsilon.
Slik som elektrisk fluks er definert kan det videre vises at den fluksen som går ut gjennom en vilkårlig lukket flate (og som omkranser ladningen Q) må være lik den fluksen som går ut gjennom den nevnte kuleflaten.

Konklusjon (Gauss' lov):
Den elektriske fluksen som går ut gjennom en lukket flate i rommet er lik Q/epsilon hvor Q er ladningen som befinner seg innenfor den lukkede flaten.