Gauss lov - Felt fra en uendelig lang, ladd stav UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Vi skal benytte Gauss' lov til å bestemme den elektriske feltstyrken utenfor en uendlig lang, uniformt ladd stav.
Vi vil bestemme E-feltet i et punkt i avstand r fra staven.
Vi legger inn en såkalt Gaussflate (en lukket flate), her en sylinderflate med radius lik r og lengde L og hvor staven vil falle sammen med sylinderens hovedakse.
Hvis staven er uendelig lang, vil av symmetrigrunner E-feltet på sylinderflaten være konstant i størrelse og overalt stå normalt på denne sylinderflaten. I sylinderens bunn- og topp-flate vil E-feltet ikke ha noen komponent normalt på flaten.
Fluksen vil nå være integralet av E*dA som ifølge Gauss' lov skal være lik Qin/epsilon hvor Qin er ladningen innenfor Gaussflaten. Hvis lambda er ladning pr lengdeenhet av staven, vil Qin kunne skrives som lambda*L.
Herav:
E = 1/(2*PI*epsilon)*lambda/r.