Gauss lov for gravitasjon - Def UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Gauss lov for elektriske felter er basert på at elektriske krefter er invers-proporsjonale med kvadratet av avstand.
Siden gravitasjonskrefter har samme form (invers-proporsjonal med kvadratet av avstand), er det ikke overraskende at vi har en tilsvarende Gauss lov for gravitasjon.

For gravitasjon vil feltvektoren være lik tyngdeakselerasjonsvektoren g-vektor.
I følge Newtons gravitasjonslov vil styrken av tyngdeakslerasjonen i en avstand R fra en punktmasse med masse M være lik den universette gravitasjonskonstanten multiplisert med massen M delt på kvadratet av avstanden R.
Fluksen (gravitasjonsfluksen) ut av en Gaussflate som omfatter legemet med masse M vil nå være lik integralet over denne Gaussflaten av skalarproduktet av i>g-vektor og den infinitesimale arealvektoren i>dA-vektor.
Beregningene på denne siden viser at denne fluksen videre er lik 4PI multiplisert med den universelle gravitasjonskontanten og massen M innenfor Gaussflaten.