Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Streaming]
	 001 Elektrisk potensial 
	 002 Arbeid - Def 
	 003 Potensiell energi i tyngdefeltet - Def
	 004 Elektrisk potensiell energi [1/3]
	 005 Elektrisk potensiell energi [2/3] - To punktladninger 
	 006 Elektrisk potensiell energi [2/3] - Flere punktladninger     
	 007 Potensialdifferens     
	 008 Elektrisk potensial - Potensial in en avstand r fra en punktladning    
	 009 Elektrisk potensial - Flere punktladninger      
	 010 Potensialdifferens i et uniformt felt 
	 011 Potensialdifferens utenfor en ledende kule
	 012 Potensialdifferens innenfor og utenfor en ledende kule 
	 013 Ionisasjon og coronautladninger 
	 014 Potensialdifferens utenfor en ledende sylinder 
	 015 Potensial på aksen utenfor en ladd ring 
	 016 Ekvipotensialflater

	 017 Elektric Potensial (Walter Lewin, Massachusetts Institute of Technology) 

MatRIC Logo