Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Streaming]
	 001 Magnetfelt 
	 002 Magnetisk resonanstomografi (MR)   
	 003 Stavmagnet  
	 004 Jordens magnetfelt - Magnetfeltretning     
	 005 Ulike magnetfelt     
	 006 Elektrisk felt - Magnetisk felt    
	 007 Elektrisk/Magnetisk kraft på en ladd partikkel  
	 008 Enhet for magnetfeltstyrke   
	 009 Spinnende partikkelbane  
	 010 Boblekammer 
	 011 Magnetisk kraft på en ladd partikkel - Hastighetsutvelger   
	 012 Thompson - e/m forsøk   
	 013 Magnetisk kraft på en ladd partikkel - Massespektrograf   
	 014 Magnetisk kraft på en strømførende ledning   
	 015 Magnetisk kraft på en sirkulær strømleder  
	 016 Høyttaler  
	 017 Magnetisk fluks 
	 018 Magnetisme  
	 019 Magnetisme - Magnetfelt pga elektronbevegelse  
	 020 Magnetisme - Diamagnetisme  
	 021 Magnetisme - Diamagnetisme   
	 022 Magnetisme - Diamagnetisme  

MatRIC Logo