Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Video][Streaming]
	 001 Induksjon 
	 002 Eksperiment 01   
	 003 Eksperiment 02  
	 004 Eksperiment 03     
	 005 Magnetisk fluks     
	 006 Glide-generator og magnetisk fluks [1/2]    
	 007 Glide-generator og magnetisk fluks [2/2]  
	 008 Faradays lov   
	 009 Faradays lov på differentiell form   
	 010 Maxwells ligninger [1/2] 
	 011 Maxwells ligninger [2/2]   

MatRIC Logo