Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Streaming]
	 001 Elektromagnetiske bølger 
	 002 Kilder    
	 003 Egenskaper  
	 004 James Clerk Maxwell (1831-1879)      
	 005 Maxwells ligninger     
	 006 Maxwells ligninger i vakum    
	 007 Maxwells ligninger i vakum - Differential form  
	 008 Maxwells ligninger i vakum - Bølgeligning [1/3]  
	 009 Maxwells ligninger i vakum - Bølgeligning [2/3]   
	 010 Maxwells ligninger i vakum - Bølgeligning [3/3] 
	 011 Maxwells ligninger i vakum - Energitetthet/Intensitet/Poyntings vektor/Strålingstrykk     

MatRIC Logo