Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Video][Streaming]
	 001 Innledning
	 002 Generelt spinn - Klassisk
	 003 Generelt spinn - Klassisk - Spinnvektorlengden indikerer rotasjonshastigheten
	 004 Generelt spinn - Klassisk - Motsatt spinnretning                               
	 005 Generelt spinn - Klassisk - Uavhengige spinnkomponenter
	 006 Måling av spinn-komponenter langs x-, y- og z-aksen
	 007 Spin i +z retning
     008 Spinn-komponenter i x-, y- og z-retning
	 009 Måling av spinn i z-retning fra tilstand |z+>
	 010 Måling av spinn i x-retning fra tilstand |z+>
	 011 Måling av spinn i y-retning fra tilstand |x->

    Eugene Khutoryansky er forfatteren av videoen (klikk på figuren) som danner utgangspunktet for disse spinn-sidene.
    Klikk på figuren til høyre for å starte denne videoen.

MatRIC Logo