Kvantefysikk - Schrødinger-ligningen


[Hovedmeny][Forrige][Neste][Powerpointslides]
	 001 Schrødinger-ligningen
	 002 Tidsuavhengig Schrødinger-ligning 
	 002 Sfæriske koordinater I
	 002 Sfæriske koordinater II
	 002 Angulær ligning   I
	 002 Angulær ligning   II
	 002 Angulær ligning   Normalisering
	 002 Radial ligning
	 002 Hydrogen-atomet   I
	 002 Hydrogen-atomet   De første radielle funksjonene