Kvantefysikk - Innholdsfortegnelse UiA Logo

[Hovedmeny]
	 001 Innledning 
	 002 Matematikk-verktøy : Statistikk og lineær algebra 
	 003 Matematisk oppbygging av kvantefysikk
	 004 Mach-Zehnder interferometer
	 005 Schrødinger-ligningen (tidsuavhengig)

	 010 Innledning     (ppt, min)
	 011 Innledning     (ppt)
	 012 Matematikk     (ppt)
	 013 Mach-Zehnder    (ppt)
	 014 Schrødingerligning (ppt)