Kvantefysikk - Lineśr algebra UiA Logo[Hovedmeny][Powerpointslides]
	 001 Innledning 

	 002 Vektorer og vektoraddisjon
	 003 Enhetsvektorer
	 004 Vektorer i 2-dim R2
	 005 Vektorer i 2-dim R2 - Egenskaper
	 006 Vektorer i 2-dim R2 - Ulike basiser
	 007 Vektorer i 2-dim R2 - Lengden av en vektor
	 008 Vektorer i 2-dim R2 - Skalarprodukt - Definisjon
	 009 Vektorer i 2-dim R2 - Skalarprodukt - Enhetsvektorer
	 010 Vektorer i 2-dim R2 - Skalarprodukt - Vektorkomponenter
	 011 Vektorer i 2-dim R2 - Skalarprodukt - Komponentberegning
	 012 Vektorer i 3-dim R3
	 013 Vektorer i n-dim Rn

	 014 Ortogonal - Ortonormal
	 015 Biortogonale basissett
	 016 Komplekse vektorer i planet C
	 017 Komplekse vektorer i Cn - Bra/ket-notasjon

	 018 Romhierarki

	 019 Vektor-rom - Definisjon
	 020 Vektor-rom - Lineśr uavhengighet

	 021 Indre produkt-rom - Definisjon
	 022 Indre produkt-rom R2
	 023 Indre produkt-rom Rn
	 024 Indre produkt-rom - Eksempler
	 025 Indre produkt-rom - Schwarz ulihet / Triangel ulikhet / Parallellogram
	 026 Indre produkt-rom - Schwarz ulihet - Bevis
	 027 Indre produkt-rom - Triangel ulikhet / Parallellogram - Bevis
	 028 Indre produkt-rom - Ortogonal / Ortonormal
	 029 Indre produkt-rom - Ortonormal / Lineśrt avhengig
	 030 Indre produkt-rom - Pythagoras

	 031 Normert lineśrt rom - Definisjon

	 032 Banach rom - Definisjon

	 033 Hilbert rom - Definisjon
	 034 Hilbert rom - Cn
	 035 Hilbert rom - L2[a,b]
	 036 Hilbert rom - L2[a,b] - Indre produkt
	 037 Hilbert rom - L2[a,b] - Indre produkt - Motivasjon
	 038 Hilbert rom - L2[a,2PI]
	 039 Hilbert rom - L2[R]
	 040 Hilbert rom - Lp[R]
	 041 Hilbert rom - l2([A])
	 042 Hilbert rom - Komplekse n-rom


MatRIC Logo