Kvantefysikk - Innledning UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SimVideo] [Video/Sim]
I dette kapitlet skal vi studere kvantefysikk.
Dette er den delen av fysikken som omhandler mikrokosmos, dvs de minste byggestenene i naturen (molekyler, atomer, elementærpartikler, ...).
Kunnskaper om mikrokosmos gir oss en helt ny innsikt i naturen og er til stor nytte i vår hverdag.


Kvantefysikken er kjernen i vår nåværende forståelse av fysikkens lover, er den mest grunnleggende fysikkteori og er sannsynlighetsbasert, dette i motsetning til de øvrige deterministiske fysikkteorier.
Så langt vi kjenner til pr i dag, finnes ingen underliggende deterministisk teori som kvantefysikken kan utledes fra.

Kvantefysikken er en vitenskapelig revolusjon, som fortsetter kontinuerlig bl.a. innen fagfelt som astrofysikk og biologi, og som gir oss nye redskaper til å forstå hva som skjer inne i stjerner og inne i menneskekroppen.


Kvantefysikken fører oss inn i en utrolig ny og spennende verden og gir en helt unik mulighet til trening i nullstilling og nytenkning! Her blir forståelse, sunn fornuft, rasjonell og logisk tenkning virkelig satt på prøve! Kanskje må vi gi litt slipp på forventningen om en 'naturlig forklaring' på deler av det vi opplever i naturen.


Tegningen illustrerer et typisk eksempel fra kvantefysikken, hvor naturforståelsen delvis må endres fra deterministisk til statistisk: En person har beveget seg inn i Heisenbergs institutt for fysikk og oppsøker en kartveiledning for å finne ut hvor han i øyeblikket selv befinner seg. På kartet er markert en pil med følgende tekst: "Du er sannsynligvis her."


Velkommen til den utrolig spennende kvanteverdenen!