Kvantefysikk - Fysikk oversikt UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SimVideo] [Video/Sim]
Ulike deler av naturen beskrives ved ulike fysikk-teorier.
Mye av det vi opplever i vårt daglige liv, slik som bilkjøring, rullende hjul, skrått kast, satelitter, planetbevegelse, ..., beskriver vi vha den såkalte klassiske fysikken. Det er vanlig å inkludere relativitetsteorien i den klassiske fysikken.

Når det gjelder beskrivelsen av mikrokosmos, dvs beskrivelse av de minste byggesteinene som naturen er bygget opp av (molekyler, atomer, elementærpartikler, ...), så viser det seg at store deler av den klassiske fysikken ikke strekker til.
Denne delen av naturen beskriver vi vha den såkalte kvantefysikken.