Kvantefysikk - Mikrokosmos i vårt daglige liv UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SimVideo] [Video/Sim]
Kunnskaper fra kvantefysikken har vi stor nytte av i forbindelse med mange av de teknikske hjelpemidlene som vi benytter i vårt daglige liv.
Felles for mange av disse tekniske hjelpemidlene er bruk av ulike typer mikroprossesorer.
Vi trenger ikke kunnskaper fra kvantefysikken for å bruke slike hjelpemidler, men vi trenger denne kunnskapen for å konstruere, forstå og videreutvikle denne type teknologi.
Figurene viser noen av de mest vanlige tekniske hjelpemidler vi har i dag:
- Mobiltelefon
- Videokamera
- TV
- Kjøleskap
- Komfyr
- Bil
- Fly
- Scannerutstyr på sykehus
- Operasjonsintstrumenter på sykehus
- Kommunikasjonssatellitter
- Laser
- Nanoteknologi
- ...


I forbindelse med nanoteknologi, et relativt nytt og viktig forskningsfelt med anvendt naturvitenskap på strukturer av størrelsesorden 0.1 - 100 nm (1 nm er en milliontedels millimeter), kan nevnes viktigheten av studier fra spesielle materialegenskaper til medisinsk stamcelle-forskning. Angående det sistnevnte ser man for seg generering av menneskelige organer uten donor-nødvendighet og avstøtningsproblematikk.
Angående tilhørende fysikk ligger vi her på grensesjiktet mellom klassisk fysikk og kvantefysikk.