Kvantefysikk - Kryptografi UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SimVideo] [Video/Sim]
Kryptografi omhandler studier av skjult informasjon.
Moderne kryptografi gjør bruk av matematikk og elektroniske datamaskiner.

Kvantekryptografi benytter i tillegg kvantefysiske effekter.
Velkjent bruk av kvantekryptografi gjør spesielt bruk av kvantekommuniksjon for sikker utveksling av kodenøkler mellom sender og mottaker.
Her benyttes kvanteeffekter som superposisjon og sammenfiltring (entanglement).
Ethvert forsøk på avlytting av denne kvantekommuniksjonen vil bli registrert.
Se neste side for et eksempel på bruk av kvantekryptografi i forbindelse med banktransaksjoner.

Vi kommer nærmere tilbake til kvantekryptografi senere i dette kapitlet.