Kvantefysikk - Banktransaksjoner og sammenfiltring UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SimVideo] [Video/Sim]
Allerede i 2004 ble kvanteeffekter som superposisjon og sammenfiltring (entanglement) benyttet til banktransaksjoner.
En kryptografisk nøkkel ble overført vha sammenfiltring.
I sammenfiltring opptrer et merkelig kvantefysisk fenomen hvor to spesielle objekter (her polariserte sammenfiltrede fotoner) kan påvirke hverandre selv om disse objektene er så langt fra hverandre at de på ingen måte kan kommunisere med hverandre.

Denne banktransaksjonen er et eksempel på sammenfiltrede tilstander i kvantekryptografi.
Resultatet viser at sammenfiltrede kvantesystemer er et godt alternativ til svake koherente puls-systemer.