Kvantefysikk - GPS / Relativitetsteori UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SimVideo] [Video/Sim]
De fleste av oss er kjent med bruk av GPS (Global Positioning System), et globalt satellitt-navigasjonssystem som hjelper oss til enkelt å bestemme hvor vi i øyeblkket befinner oss enten vi er ute på en gåtur, biltur eller båttur.
Det vi kanskje ikke tenker over er at GPS må benytte seg av svært avansert fysikk (bl.a. både den spesielle og den generelle relativitetsteori) for å kunne fungere tilfredsstillende.

Det er nemlig slik at pga av satellittenes bevegelse (med høy hastighet og akselerasjon) i forhold til jorden, så vil tiden gå saktere i en slik satellitt enn nede på jordoverflaten (den spesielle relativitetsteori).
På den annen siden vil, pga at vi på jordoverflaten befinner oss nærmere jordsenteret enn satellittene), så vil tiden på jordoverflaten gå saktere enn tiden i en slik satellitt (den generelle relativitetsteorien).
Den sistnevnte effekten er større enn den førstnevnte, slik at konklusjonen blir at tiden går saktere for oss på jordoverflaten enn i satellittene. Denne effekten må korrigerer for med jevne mellomrom, hvis ikke så vil GPS'en gi oss svært gale resultater (størrelsesorden mange kilometer) i løpet av relativt kort tid.

At tiden ikke går like fort overalt, er i utgangspunktet et merkelig fenomen i naturen.
Relativitetsteorien gir en god beskrivelse av dette fenomenet.

Ovenfor nevnte vi at tiden går saktere jo nærmere vi befinner oss jordsenteret.
Det betyr bl.a. at tiden går saktere i 1.etg. av et hus enn i 2.etg.
I spøk kan vi jo si at hvis du føler at en skoletime blir litt lang, så er det kanskje fordi undervisingen foregår i 1.etg.
Denne tidseffekten som her er nevnt (tidsforskjell i ulike etg. i et hus) er selvfølgelig så liten at vi aldri merker den i praksis.


På de siste sidene har vi nå førsøkt å gi et innblikk i hvor naivt og 'feilaktig' vi mennesker av og til kan tenke/beregne når vi skal studere naturen. Det er å håpe at en viss ydmykhet i vår naturforståelse kan være til hjelp når vi nå kanskje trenger å 'nullstille' oss samt være åpen for 'nytenkning' idet vi beveger oss inn i mikrokosmos og forsøker å orientere oss i denne merkelige delen av verden. Vi skal samtidig se at disse merkverdige kvanteeffektene i mikrokosmos også ser ut til at gjelde i vår hverdagslige verden, men at effekten her ikke merkes på samme måte.