Kvantefysikk - Underlige situasjoner i mikrokosmos UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SimVideo] [Video/Sim]
Vi skal etterhvert se på noen underlige situasjoner i mikrokosmos.
For å kunne ha noen knagger å henge disse underlige situasjonene på, velger vi å se på noen tilsvarende situasjoner i fra vårt dagligliv. Vi må huske på at disse underlige situasjonene som vi her nevner eksempler på ikke finner sted i vår hverdag. Imidlertid ville altså vår hverdag fortone seg ganske forvirrende hvis vi til daglig skulle oppleve de analoge situasjonene som opptrer i mikrokosmos. Ved hjelp av disse hverdagslige bildene er det å håpe at 'forståelsen' blir noe mer klargjort når vi senere beveger oss inn i mikrokosmos.


Vi skal på denne siden nevne tre underlige fenomener i mikrokosmos:

1: Måling av et system kan forørsake tilstandsendring av systemet.
Tenk deg at vi skal måle høyden av en dør.
Straks vi måler døren endres en (eller flere) av egenskapenehyden av døren (f.eks. bredden).
Så kan vi da spørre: Hva er den egentlige bredden av døren?

2: Et system kan være i en superponert tilstand av ulike tilstander på samme tid.
Tenk deg at du befinner deg i et rom med to utgangsdører (og ingen annen utgangsmulighet enn disse to dørene).
Hvis du går ut av rommet, så trekker vi slutningen at du må gå ut gjennom en av dørene.
Tenk deg at du kan gå ut gjennom begge dørene samtidig, uten at du på noen måte deler deg.

3: To ulike systemer plassert langt fra hverandre uten kommunikasjonsmuligheter kan påvirke hverandre.
Tenk deg to personer plassert langt fra hverandre (eks på hver sin side av jorden) uten at de på noen møte kan kommunisere og uten at noe er avtalt på forhånd.
Straks den ene personen blir syk, blir den andre personen frisk.
Straks den ene personen begynner å spise, slutter den andre å spise.
Straks den ene personen tar på seg en blå bukse, tar den andre personen på seg en råd bukse.


Vi har her nevnt tre underlige fenomener, tre fenomener som vi ikke opplever i dagliglivet, men som opptrer analogt i mikrokosmos. Vi har kun nevnt disse eksemplene til undring, uten å gjøre noe forsøk på å gi noen kommentarer eller forklaringer. Senere, når vi har lært mer om det matematikkverktøyet som vi benytter i kvantefysikken, skal vi gi 'forklaringer' på disse underlige fenomenene.

Vi har som sagt foreløpig ikke begitt oss inn på noen 'forklaring' av disse underlige fenomenene, men hvis vi skulle våge oss ut på en 'tilnærmet forklaring' på eksempel nr 1, så kan vi kanskje si: Mikrokosmos består av de minste byggestenene i naturen. Kanskje er det ikke så overraskende at disse små byggestenene kan være følsomme og dermed kanskje bli endret noe når vi forsøker å foreta målinger på disse.