Kvantefysikk - Underlige situasjoner i mikrokosmos UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SimVideo] [Video/Sim]
Vi har på foregående side vist tre underlige fenomener som oppgtrer i mikrokosmos.
På denne og neste side skal vi nevne ytterligere noen eksempler.
Eksemplene er helt utrolige, så her må vi virkelig ta på oss kvantehatten vår!
Igjen henter vi de analoge situatsjonene fra dagliglivet, men minner igjen om at vi ikke erfarer slike fenomener i dagliglivet.


Tenk deg at du har parkert bilen din på en parkeringsplass.
Litt senere kommer du tilbake for å hente bilen din.
Du vet at bilen din står rolig siden du har parkert den.
Da sier kvantefysikken at bilen din vil være alle steder, ikke kun der du parkerte den.
Sannsynligheten for at bilen din finnes ett eller annet sted er lik 1.
Siden bilen kan befinne seg på uendelig mange steder, vil sannsynligheten for å finne den på ett bestemt sted (helst der du parkerte den) være tilnærmet lik null.
Det betyr at du aldri vil finne igjen bilen din!
En trøst kan det kanskje være at heller ikke parkeringsvakten vil finne den!


Nå vil du kanskje si at dette begynner å bli for utrolig!
Dette er oppspinn og tull fra A til Å!
Ja, du har nok litt rett, men ikke helt! Som sagt, dette opplever vi ikke i dagliglivet.
Men vi bør venne oss litt til tanken på slike utrolige historer, for som nevnt så opptrer tilsvarende situasjoner i mikrokosmos (i kvanteverdenen).
Så vil du kanskje spørre: Vi opplever alstå denne type underlige fenomener i mikrokosmos som er byggesteinene i vår hverdag. Hvorfor opplever vi da ikke noen tilsvarende effekter i dagliglivet? Vi må være klar over at vi kvantemekanisk gjør en del alvorlige feilslutninger på denne siden. Vi skal senere i kapitlet forsøke å gi noen mer nyanserte svar på dette.

Ellers bør det nevnes at det i kvantefysikken fortsatt er mange uavklarte spørsmål, til tross for intens forskning innen dette feltet siden tidlig på 1900-tallet, spørsmål som spesielt er rettet mot fortolkningen eller interpretasjonen av det vi observerer og beregner.