Kvantefysikk - Underlige situasjoner i mikrokosmos UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SimVideo] [Video/Sim]
Vi fortsetter å se på noen underlige fenomener fra dagliglivet og som har sine analoge fenomener i mikrokosmos.


Tenk deg at du kjører bil og kommer i fartskontroll.
Straks en laserpistol sender en laserpuls mot bilen, endres bilnummeret på denne bilen.
En annen person ville nok synes at en eventuell fartsbot er urettferdig hvis det var denne personen det nye bilnummeret tilhører.

Tenk deg at du kjører et vogntog.
Så skal du passere en tunnel.
Du føler deg rimelig sikker på at vogntoget ikke er for høyt, men for sikkerhets skyld stopper du og måler høyden. I samme øyeblikk som du måler høyden, endres bredden av vogntoget slik at vogntoget blir for bred til å kunne passere tunnelen.

Tenk deg to tvillinger Anne og Beate.
De bor ikke i samme hus og går ikke på samme skole.
Begge tvillingene har to bukser (en blå og en rød) å velge mellom hver dag når de skal på skolen om morgenen.
Hver gang Anne tar på seg sin blå bukse, tar Beate på seg sin rød bukse.
Hver gang Anne tar på seg sin rød bukse, tar Beate på seg sin blå bukse.
Dette skjer hver dag uten at Anne og Beate kommuniserer og uten at noe er avtalt på forhånd.
Dette sistnevnte eksemplet kalles sammenfiltring og benyttes bl.a. i tre sammenhenger vi har nevnt tidliger i dette kapitlet, nemlig kvantedatamaskiner, kryptografi og banktransaksjoner.

I vårt siste eksemempel nevner vi Scrødingers katt.
Dette er et velkjent og mye omtalt fenomen, og som sier oss at en innestengt katt (her i et litt spesielt bur) er i en blandingstilstand av både levende og død (ikke en sløvet tilstand, men en blanding av riktig levende og riktig død) før vi åpner lokket for å se kattens tilstand.