Kvantefysikk - Røntgenstråling UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SimVideo] [Video/Sim]
På slutten av 1800-tallet trodde de fleste fysikere at det meste av naturforståelse gjennom fysikken var forstått, at de viktigste teoriene var veletablert, og at kun detaljer gjensto.
Så dukket imidlertid opp en del eksperimenter som skapte litt uro i disse veletablerte rekkene, bl.a. det som senere viste seg å være det vi i dag kaller røntgenstråling. Forskerne hadde store problemer med å anvende de veletablerte teoriene på disse nye fenomenene.

Fra slutten av 1800-tallet, og spesielt den første tredjedelen av 1900-tallet foregikk det mye viktig forskning og utvikling av den teorien som i dag kalles kvantefysikken og som først og fremst benyttes til beskrivelse av mikrokosmos. Denne forskningen pågår kontinuerlig fortsatt.

Strålingen (senere kalt røntgenstråling (x-ray)) som ble oppdaget på slutten av 1800-tallet var en av de første oppdagelsene som var vanskelig å forklare med de eksterende fysiske teoriene og som var medvirkende til den senere utviklingen av kvantefysikken.