Kvantefysikk - Plancks lov UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SimVideo] [Video/Sim]
Et sort legeme er et legeme som fullstendig absorberer all innkommende elektromagnetisk stråling.
Selv om et slikt legeme ikke eksisterer, kan vi i praksis tilnærmet konsturere denne type legemer.

Et sort legeme vil, som alle andre legemer, sende ut elektromagnetisk stråling pga sin temperatur.
Plancks lov som vist på figuren representerer utsendt elektromagnetisk stråling (fra et sort legeme) som energi pr overflateareal pr 2dim vinkel pr frekvens.

Plancks lov fra 1900 er en forbedring av Wiens lov fra 1896 ved en bedre tilpasning for større bølgelengder. Loven fremkom ved antakelse om at utsendt energi, i stedet for å være en kontinuerlig stråling, er begrenset til et sett av små (såkalte kvantiserte), diskrete heltallsmultipler av en fundamental enhetsenergi proporsjonal med frekvensen (proporsjonalitetskonstanten kalles Plancks konstant).