Kvantefysikk - Compton spredning UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SimVideo] [Video/Sim]
I Compton spredning sendes røntgenstråler eller gammastråler inn mot et elektron og forårsaker et energitap (økning av bølgelengden) til innkommende foton. Deler av innkommende energi overføres til elektronet.

Compton spredningen er viktig fordi den demonstrerer at lys ikke kan forklares vha bølgemodell alene, men beskrives ved hjelp av kollisjon mellom et foton og et elektron.