Kvantefysikk - Dobbeltspalte eksperiment UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SimVideo] [Video/Sim]
Tenk deg at vi skyter små kuler inn mot en verktikal dobbeltspalte.
På en registeringsskjerm bak spaltene vil vi nå se to loddrette striper svarende til de to passeringsmulighetene gjennom de to spaltene.

Hvis vi i stedet for kuler sender en plan bølge mot dobbeltspalten vil vi på registeringsskjermen observere et interferensmønster svarende til at de to bølgedelene som slipper gjennom de to spaltene interfererer (vekselvirker) med hverandre. Teorien for å beregne dette interferensmønsteret er velkjent.

Hvis vi sender lys mot denne dobbeltspalten, vil vi observere interferensmønster på samme måte somo ved bølgene beskrevet ovenfor.

Nå har vi på de foregående sidene nettopp lært at lys er bygget opp av minstepartikler, såkalte fotoner. Det overraskende er at hvis vi nå sender kun ett foton av gangen mot dobbeltspalten, så får vi fortsatt et interferensmønster som beskrevet ovenfor, til tross for at vi kanskje skulle forvente to loddrette striper slik som ved kulene nevnt øverst på denne siden.

Det ser alstå ut som om fotonet (uten å dele seg) på en eller annen måte går gjennom begge spaltene samtidig og dermed interfererer med seg selv. Videre så kan vi bemerke at hvis vi på en eller annen måte forsøker å registere hvilken av de to spaltene fotonet går gjennom, så får vi alltid til svar at fotonet kun går gjennom kun en spalte. Dette betyr at hvis vi uforstyrret sender ett foton av gangen mot dobbeltspalten, så får vi et interferensmønster, men vi ødelegger eksperimentet (og får dermed ingen interferens) hvis vi på en eller annen måte forsøker å måle eller registrere hvilken av de to spaltene fotonet går gjennom.