Kvantefysikk - Mach-Zhender interferometer UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SimVideo] [Video/Sim]
I et Mach-Zhender interferometer sendes et foton inn ved bane In1.
Speilet S1 er halvt gjennomtrengelig, dvs er 50% sjanse for at fotonet reflekteres langs bane 1 mot speilet R1 og 50% sjanse for at fotonet trenger gjennom speilet S1 og følger bane 2 mot speilet R2.
Speilene R1 og R2 er totalreflekterende.
Speilet S2 er halvt gjennomtrengende på samme måte som speil S1.

Klassisk fysikk viser nå at det er 50% sjanse for at partikkelen kommer ut igjen i bane Out1 og 50% sjanse for at partikkelen kommer ut igjen i bane Out2.
Gjør vi imidlertid dette forsøket med et foton, så kommer fotonet alltid ut igjen i bane Out1.

Forklaringen på dette er at fotonet går både vei 1 og vei 2 (samtidig uten å dele seg) slik at fotonet i de to banene kan superponere med seg selv.
Hvis vi forsøker å måle hvorvidt fotonet går i bane 1 eller bane 2, så finner vi at fotonet går kun i en av de to banene 1 eller 2, dvs vi ødelegger hele forsøket og fotonet kommer videre ut igjen med lik sannsynlighet på banene Out1 og Out2 på samme måte som forutsatt vha klassisk fysikk.

Vi skal senere i kapitlet se nærmere på en matematisk forklaring av dette fenomenet.