Kvantefysikk - Sammenfiltring (entanglement) UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SimVideo] [Video/Sim]
Sammenfiltring (entanglement) inntreffer som en kobling mellom elementærpartikler som har vekselvirket for deretter å bli separert. Påfølgende måling på en av partiklene påfører tilhørende måleverdi på den andre partikkelen til tross for en avstand mellom disse to som umuliggjør noen form for kommunikasjon. Videre studier viser også at partiklenes attributter er udefinert inntil måling utføres.

Dette kan sammenlignes med følgende klassiske bilde:
Tenk deg to tvillinger Anne og Beate.
De bor ikke i samme hus og går ikke på samme skole.
Begge tvillingene har to bukser (en blå og en rød) å velge mellom hver dag når de skal på skolen om morgenen.
Hver gang Anne tar på seg sin blå bukse, tar Beate på seg sin rød bukse.
Hver gang Anne tar på seg sin rød bukse, tar Beate på seg sin blå bukse.
Dette skjer hver dag uten at Anne og Beate kommuniserer og uten at noe er avtalt på forhånd.