Kvantefysikk - Dimensjoner i mikrokosmos UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [SimVideo] [Video/Sim]
Vi skal nå sakte, men sikkert bevege oss inn i mikrokosmos med all den matematikken som ligger bak mht å 'forklare' alle disse merkelige fenomenene vi observerer i denne verden.
Først skal vi imidlertid gi en liten oversikt over mikrokosmos.

For å få et innblikk i hvor små disse partiklene i mikrokosmos er, kan vi tenke oss at vi har en kloss med sidekanter lik 10 cm.
Klossen er da av en slik størrelse at vi kan holde den i hånden.
Så tenker vi oss at vi deler denne klossen opp i sine enkelte bestanddeler, helt ned til atomnivå med atomkjerne i midten og elektroner svevende rundt.
Atomet er av størrelsesorden 10-10 m.
Atomkjernen er av størrelsesorden 10-15 m.
Elementærpartiklene (kvarker) som atomkjernen er bygget opp av er av størrelsesorden 10-18 m.

Disse tallene nevnt ovenfor er så små at vi kan ha vanskeligheter med å forestille oss dem.
For muligens å lette litt på forståelsen av disse dimensjonene, tenker vi oss at vi forstørrer en slik atomkjerne opp til størrelsen av en appelsin.
Diameterene av dette atomet (den største avstanden mellom de ytterste elektonene) vil nå være av størrelsesorden 1 km.
Lengden av klossen vil måtte være 10000 x avstandene mellom jorda og sola.
Det er 'mye tomrom' i et atom, faktisk er 99.999999999999% av et atom tomt rom.