Kvantefysikk - Postulater

[Main Menu][Powerpointslides]
01. Ethvert kvantesystem beskrives av en såkalt normalisert (dvs lengde 1) tilstandsvektor (ket-vektor)
  som er element i et vektor-rom kalt Hilbert-rom.
  Til enhver tilstandsvektor assosieres i tillegg en såkalt dual tilstansvektor (bra-vektor)
  som er element i et dualt vektor-rom.
  En tilstandsvektor inneholder all informasjon om et kvantesystem.

02. Enhver måling av et kvantesystem er assosiert med en Hermitisk operator M.
  Måleresultatet er assosiert med en av egenverdiene til operatoren.
  Siden måleresultater er assosiert med reelle tall,
  kreves at egenverdiene er reelle,
  og dette er i overensstemmelse med at Hermitiske operatorer har reelle egenverdier.

03. Egenvektorene til en Hermitisk operator danner et komplett sett.
  Det betyr at enhver tilstandsvektor kan skrive som en sum (eller integral) av disse egenvektorene.

04. Egenvektorene til en Hermitisk operator med ulike egenverdier er ortogonale.

05. Sannsynligheten for måling av en egenverdi ck
  er gitt ved P(ck) = |ck|2

06. Etter en måling med egenverdi ck
  kollapser kvantesystemet til egentilstanden svarende til denne egenverdien.