Kvantefysikk UiA Logo

[Hovedmeny][Powerpointslides]
	 001 Innledning 

	 002 Verktøy 
	 003 Matematikkverktøy I
	 004 Matematikkverktøy II
	 005 Vektor/Funksjons-egenskaper
	 006 Matematikkrom
	 007 Matematikkrom - Klassisk fysikk
	 008 Matematikkrom - Kvantefysikk

	 009 Postulat 1 (Aksiom 1) Tilstandsvektorer
	 010 Postulat 2 (Aksiom 2) Operatorer

	 011 Observasjoner / Målinger i dagliglivet
	 012 Observasjon av posisjon medfører endring av hastighet
	 013 Observasjon av strøm/spenning i en elektrisk krets påvirker kretsen
	 014 Stern-Gerlach eksperiment [1/2]
	 015 Stern-Gerlach eksperiment [2/2]
	 016 Sammenfiltring (Entanglement)
	 017 Observasjon/Måling - Klassisk fysikk
	 018 Observasjon/Måling - Kvantefysikk
	 019 Observasjon/Måling - Realist / Ortodoks / Agnostikk
	 020 Observasjon/Måling - Før / Etter
	 021 Observasjon - Superposisjon
	 022 Superposisjon - Fourier

	 023 Vektor - Ortonormal basis - Klassisk 1
	 024 Vektor - Ortonormal basis - Klassisk 2
	 025 Tilstandvektor i en ortonormal basis

	 026 Rom / Dualt rom - Innledning
	 027 Rom / Dualt rom - Eksempel - Reelle elementer
	 028 Rom / Dualt rom - Eksempel - Komplekse elementer
	 029 Rom / Dualt rom - Eksempel - Skalarprodukt
	 030 Rom / Dualt rom - Eksempel - Operator 1
	 031 Rom / Dualt rom - Eksempel - Operator 2
	 032 Rom / Dualt rom - Eksempel - Operator 3 - I
	 033 Rom / Dualt rom - Eksempel - Operator 3 - II

	 034 Projeksjonsoperator - Teori
	 035 Projeksjonsoperator - Eksempel - Projeksjon til basisfunksjon
	 036 Projeksjonsoperator - Eksempel - Projeksjon til underrom
	 037 Enhetsoperator - Teori
	 038 Enhetsoperator - Eksempel
	 039 Ortonormal / Komplett
	 040 Ortonormal / Komplett - Diskret / Kontinuerlig
	 041 Operator - Egenvektorer / Egenverdier
	 042 Operator - Selvadjungert
	 043 Operator - Egenskaper
	 044 Hermittisk operator og egenverdier
	 045 Hermittisk operator - Egenstilstander med ulike egenverdier er ortogonale
	 046 Operator - Utrykk vha egenvektorer og egenverdier
	 047 Operator - Gjennomsnittsverdi I
	 048 Operator - Gjennomsnittsverdi II
	 049 Tilstand som ved hver måling A gir måleresultat a er egentilstanden med egenverdi a til operatoren A 

	 050 Usikkerhetsrelasjon / Uskarphetsrelasjon I
	 051 Usikkerhetsrelasjon / Uskarphetsrelasjon II
	 055 Usikkerhetsrelasjon / Uskarphetsrelasjon III