Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Video][Streaming]
	 001 Innledning - Hva er partikkelfysikk - Dimensjoner
	 002 Dimensjoner  [1/2]   
	 003 Dimensjoner  [2/2]  
	 004 Standardmodell [1/2]    
	 005 Standardmodell [2/2]
	 006 Partikler i standardmodellen    
	 007 Fundamentalkrefter  
	 008 Partikkelfysikkens teorier  
	 009 Proton og kvarktyper  
	 010 Vekselvirkning mellom partikler i standardmodellen
	 011 Symmetri: Venstrehendt / Høyrehendt   
	 012 Cern: European Organization for Nucler Research   
	 013 LHC: Large Hadron Collider   
	 014 LHC - Områdebilder   
	 015 LHC - Akseleratorbilder  
	 016 LHC - Animasjon  

MatRIC Logo