FYS105 Fysikk SimReal+ - Videoforelesninger / Videosimuleringer / Interaktive simuleringer / Oppgavegjennomgang / Anvendelser Eksterne videoer SimReal SimReal kalkulator Et fly bryter lydmuren Et fly bryter lydmuren - Film Svingende kuler - Studier av bevaring av energi og bevegelsesmengde x UiA

Per Henrik Hogstad
P.H.Hogstad

Forelesning
Oppgaver

SimReal
Video
Streaming

MatRIC

Programmering

Canvas

Formler
Ordliste
Enheter
Konstanter
Eksamen

Diskusjonsforum
Info
Timeplan
Ukeplan
Fagplan
Lab
Kalkulator

Linker

Mastering Physics

Kjemi
Periodisk tabell

Kurs-evaluering


 Forelesning / Simulering   
              
- Kap 00 Fysikk / Naturvitenskap
- Kap 01 Enheter / Vektorer
- Kap 02 Hastighet / Akselerasjon - 1 dim
- Kap 03 Hastighet / Akselerasjon - 2,3 dim
- Kap 05 Newtons lover
- Kap 06 Arbeid og kinetisk energi
- Kap 07 Potensiell energi og energibevaring
- Kap 08 Massesenter
- Kap 09 Rotasjon
- Kap 10 Rotasjonsdynamikk
- Kap 11 Likevekt og elastisitet
- Kap 12 Fluid mekanikk
- Kap 13 Gravitasjon
- Kap 14 Periodisk bevegelse
- Kap 15 Mekaniske b�lger
- Kap 16 Lyd
- Kap 17 Temperatur og varme
- Kap 18 Stoffers termiske egenskaper
- Kap 19 Termodynamikkens 1.lov
- Kap 20 Termodynamikkens 2.lov
- Kap 21 Elektrisk ladning / Elektrisk felt
- Kap 22 Gauss' lov
- Kap 23 Elektrisk potensial
- Kap 24 Kondensator
- Kap 25 Str�m / Resistans / EMS
- Kap 26 Elektriske kretser
- Kap 27 Magnetfelt
- Kap 28 Magnetisk feltkilde
- Kap 29 Induksjon
- Kap 30 Induktans
- Kap 31 Vekselstr�m
- Kap 32 Elektromagnetiske b�lger
- Kap 33 Lys
- Kap 35 Interferens
- Kap 36 Diffraksjon
- Kap 37 Relativitetsteori
- Kap 40 Kvantefysikk
- Kap 42 Halvlederfysikk
- Kap 44 Partikkelfysikk

- App 01 Sammendrag
- App 02 Kvantestatistikk
- App 03 SimReal
- App 04 SimVideo
- App 05 SimReal - FYS105 Meny
- App 06 Mathcad
- App 07 Mathematica
Universitetet i Agder, Grimstad