Fysikk-formler FYS105


Dette dokumentet viser de viktigste formlene i kurset FF 0300 ved Høgskolen i Agder.
Ved å klikke på de enkelte overskriftene, vises mer informasjon knyttet til de enkelte formlene.


Forflytning - Hastighet - Akselerasjon


Newtons lover


Masse-senter


Rotasjon


Treghetsmoment


Kraftmoment


Periodisk bevegelse


Matematisk pendel


Fysisk pendel


Dempede svingninger


Tvungne svingninger


Bølger


Superposisjon og normale moder


Lyd


Elektrisk ladning / felt


Gauss's lov


Elektrisk potensial


Kondensator / Kapasitans


Strøm / Resistans / EMS


Strømkretser


Magnetfelt


Magnetisk feltkilde


Elektromagnetisk induksjon


Induktans


Elektromagnetiske bølger


Lys


Interferens


Diffraksjon


Usikkerhetsregning