Fysikk FYS105

Oppgaver Kap 35 InterferensKoder: V Oppgaven er viktig (V* eller kun * markerer oppgave som vil bli gjennomgått) M Oppgaven bør i tillegg løses vha MathCad IP Oppgaven bør i tillegg simuleres vha Interactive Physics PE Oppgaven bør i tillegg simuleres vha Physics Explorer

Oppg Tema V M IP PE
35.6 Refleksjon / Brytning V 35.10 FM Radio stasjon. Intensitet V 35.14 AM Radio stasjon. Intensitet V 35.17 Interferens i tynne filmer V 35.24 Refleksjon i bilvindu V